Vliv ovzduší dálnice D1 na okolní smrkové porosty

Autoři

  • František Skácel Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • Tereza Müllerová Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice
  • Pavel Cudlín Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice
  • Viktor Tekáč Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

dálniční komunikace, kvalita ovzduší, poškození stromů, smrk ztepilý, ozon, oxidy dusíku

Abstrakt

Ozone and NOx concentrations in the ambient air and rainfall were measured in different distances (40–900 m) from heavy-traffic-loaded highway D1 near Prague. In addition, their influence on the health of Norwegian spruce (Pice abies (L.) Karst.) forest stands was estimated. Atmospheric measurement proved that only vehicles mo­ving up affect the air quality in a distance up to 50 m. Though no statistically significant differences in crown parameters were found, some indicators of long-term stress impact showed a big stress load on the site A1 situated only 40 m from the highway.

Stahování

Publikováno

15.10.2011

Jak citovat

Skácel, F., Müllerová, T., Cudlín, P., & Tekáč, V. (2011). Vliv ovzduší dálnice D1 na okolní smrkové porosty. Chemické Listy, 105(10), 778–785. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1044

Číslo

Sekce

Články