Environmentální aspekty užití organofosforových a karbamátových pesticidů schválených k užití v České republice

Autoři

  • Vítězslav Vlček Ústav Agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno
  • Miroslav Pohanka Centrum pokročilých studií, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany v Brně, Hradec Králové | Fakultní nemocnice Hradec Kralové, Hradec Králové

Klíčová slova:

organosfosfát, karbamát, pesticid, legislativa, toxicita, karbofuran

Abstrakt

Organophosphorus and carbamate pesticides are a wide scale of neurotoxic compounds. Application of these compounds in current preparations is advantageous with respect to their low persistence in environment and good selectivity. On the other hand, these compounds are quite dangerous to human health when used inappropriately. The present review summarizes toxicological and legislative aspects of the pesticides. A list of approved pesticides is given.

Stahování

Publikováno

15.12.2011

Jak citovat

Vlček, V., & Pohanka, M. (2011). Environmentální aspekty užití organofosforových a karbamátových pesticidů schválených k užití v České republice . Chemické Listy, 105(12), 908–912. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1057

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)