Sorbenty na bázi huminových látek a chitosanu

Autoři

  • Martina Havelcová Ústav struktury a mechaniky hornin, Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha
  • Jiří Mizera Ústav jaderné fyziky, Akademie věd České republiky, v.v.i, Řež
  • Vladimír Machovič Centrální laboratoře, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • Oldřich Přibyl Ústav struktury a mechaniky hornin, Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha
  • Lenka Borecká Ústav struktury a mechaniky hornin, Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha
  • Ivana Krausová Ústav jaderné fyziky, Akademie věd České republiky, v.v.i, Řež

Klíčová slova:

huminové látky, lignit, oxihumolit, chitosan, sorpce

Abstrakt

Inexpensive regenerable natural sorbents of toxic metals and radionuclides with high capacity, good mechanical properties and stability have been developed. They are used in waste water treatment, groundwater remediation and in construction of active geochemical barriers. The review deals with sorption properties of humic substances and chitosan as sorbents, which can be used either separately or combined, with enhanced sorption capacity and operation conditions. Sorption studies on chitosan-doped lignite and oxihumolite sorbents are presented.

Stahování

Publikováno

15.12.2011

Jak citovat

Havelcová, M., Mizera, J., Machovič, V., Přibyl, O., Borecká, L., & Krausová, I. (2011). Sorbenty na bázi huminových látek a chitosanu. Chemické Listy, 105(12), 913–917. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1058

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)