Použití dynamické reakční cely pro odstranění spektrálních interferencí při měření metodou hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

Autoři

  • Antonín Kaňa Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • Oto Mestek Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

ICP-MS, interference, dynamická reakční cela

Abstrakt

This article is deals with the use of a dynamic reaction cell in ICP-DRC-MS. It is focused on problems of spectral interferences of polyatomic ions and provides a summary of reaction mechanisms in the gas-state ion-molecule chemistry, generation of interfering ions and their elimination. The use of ICP-DRC-MS in analysis of samples of different origin, such as environmental, biolo­gical and inorganic samples, is also discussed.

Stahování

Publikováno

15.12.2011

Jak citovat

Kaňa, A., & Mestek, O. (2011). Použití dynamické reakční cely pro odstranění spektrálních interferencí při měření metodou hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Chemické Listy, 105(12), 930–937. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1061

Číslo

Sekce

Články