Biologicky aktivní látky imobilizované na magnetických nosičích a jejich využití v biochemii a biotechnologii

Autoři

  • Michaela Pečová Katedra biochemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
  • Ludmila Zajoncová Katedra biochemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
  • Kateřina Poláková Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Katedra fyzikální chemie a Katedra experimentální fyzik), Přírodovědecká Fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
  • Jan Čuda Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Katedra fyzikální chemie a Katedra experimentální fyzik), Přírodovědecká Fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
  • Mirka Šafaříková Oddělení nanobiotechnologie, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i., České Budějovice
  • Marek Šebela Katedra biochemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
  • Ivo Šafařík Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Katedra fyzikální chemie a Katedra experimentální fyzik), Přírodovědecká Fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc | Oddělení nanobiotechnologie, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i., České Budějovice

Klíčová slova:

magnetické nanočástice a mikročástice, imobilizace, biotechnologie, biologicky aktivní látky, proteiny

Abstrakt

Magnetic microparticles and nanoparticles, composed mainly of iron oxides (magnetite, Fe3O4 and maghemite, γ-Fe2O3), can be utilized in various biochemical and biotechnological applications. The particles can be easily manipulated by an external magnetic field. They are frequently used as magnetically responsive insoluble supports for immobilization of biologically active compounds, such as enzymes, antibodies, streptavidin and oligonucleotides. Examples of their applications are presented.

Stahování

Publikováno

15.07.2011

Jak citovat

Pečová, M., Zajoncová, L., Poláková, K., Čuda, J., Šafaříková, M., Šebela, M., & Šafařík, I. (2011). Biologicky aktivní látky imobilizované na magnetických nosičích a jejich využití v biochemii a biotechnologii. Chemické Listy, 105(7), 524–530. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1116

Číslo

Sekce

Články