Možnosti a perspektivy stříbrného amalgámu v elektroanalytické chemii

Autoři

  • A. Daňhel Biofyzikální ústav, Akademie věd České republiky, v.v.i., Brno
  • B. Josypčuk Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha
  • J. Barek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Praha
  • M. Fojta Biofyzikální ústav, Akademie věd České republiky, v.v.i., Brno

Klíčová slova:

elektrochemie, pevné elektrody, senzory, stříbrný amalgám

Abstrakt

Silver amalgam has found broad spectrum of applications in electroanalytical chemistry as the most suitable alternative electrode material to metallic mercury. It has been used in a wide range of voltammetric and amperometric methods for detection of inorganic and organic compounds in various forms of working and reference electrodes or biosensors. This review briefly summarizes innovative applications of silver amalgam in last 15 years and discusses possibilities and perspectives of further utilization of this exceptional material in electroanalysis.

Stahování

Publikováno

15.03.2016

Jak citovat

Daňhel, A., Josypčuk, B., Barek, J., & Fojta, M. (2016). Možnosti a perspektivy stříbrného amalgámu v elektroanalytické chemii. Chemické Listy, 110(3), 215–221. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/221

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 > >>