Hodnotenie titračnej metódy stanovenia tukov v potravinách

Autoři

  • O. Hegedűs Katedra verejného zdravotníctva, IFBLR, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava, Slovensko | Oddelenie chemických a fyzikálnych analýz, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Nitra, Slovensko
  • D. Čepelová Oddelenie chemických a fyzikálnych analýz, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Nitra, Slovensko
  • A. Hegedűsová Katedra zeleninárstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Nitra, Slovensko

Klíčová slova:

požívatiny, tuky, Soxhletová metóda, titračná metóda, štatistické hodnotenie

Abstrakt

A titrimetric method of determination of free and fixed fats in foodstuffs after their saponification was compared with a standard extraction method. Both the methods gave the same results in a wide concentration range. The former was less time-consuming and less expensive.

Stahování

Publikováno

15.09.2015

Jak citovat

Hegedűs, O., Čepelová, D., & Hegedűsová, A. (2015). Hodnotenie titračnej metódy stanovenia tukov v potravinách. Chemické Listy, 109(9), 710–713. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/316

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)