Produkty probiotík ako biologicky aktívne látky

Autoři

  • M. Fedorová Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • M. Prokeš Katedra epizootológie a parazitológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • J. Pistl Katedra mikrobiológie a imunológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • R. Nemcová Katedra mikrobiológie a imunológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko

Klíčová slova:

bakteriocín, biosurfaktant, vitamín K, exopolysacharid, probiotické baktérie

Abstrakt

Probiotics and their products, due to their beneficial biological properties, participate in optimum functioning of organ systems and form a natural barrier against the overgrowth of undesirable microorganisms. Probiotic bacteria produce biologically active substances, such as bacteriocins, biosurfactants, vitamin K2, and exopolysaccharides. Inhibition of growth and metabolic activity of technologically and medically undesirable microflora, antimicrobial and antiadhesive properties or antibiofilm activity of these substances represent a wide range of their application in medicine, industry and food industry.

Stahování

Publikováno

15.11.2019

Jak citovat

Fedorová, M., Prokeš, M., Pistl, J., & Nemcová, R. (2019). Produkty probiotík ako biologicky aktívne látky. Chemické Listy, 113(11), 662–667. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3488

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)