O konopí bez předsudků

Autoři

  • D. Kaczorová Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Oddělení fytochemie, Univerzita Palackého, Olomouc | Přírodovědecká fakulta, Katedra biochemie, Univerzita Palackého, Olomouc
  • T. Béres Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Oddělení fytochemie, Univerzita Palackého, Olomouc
  • S. Ćavar Zeljković Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Oddělení fytochemie, Univerzita Palackého, Olomouc | Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Olomouc
  • M. Bjelková Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk
  • M. Kuchař Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek, Ústav chemie přírodních látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha | Národní ústav duševního zdraví, Klecany
  • P. Tarkowski Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Oddělení fytochemie, Univerzita Palackého, Olomouc | Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Olomouc

Klíčová slova:

konopí, technické konopí, léčebné konopí, nutrienty, sekundární metabolity, fytokanabinoidy, terpenoidy

Abstrakt

Cannabis is a plant containing a mixture of chemical substances of unique composition, and therefore it has vast array of applications. Hemp fiber and shives are used in the paper, construction and textile industries. Hemp seeds and products have high nutritional value for humans. They contain significant amounts of essential amino acids and represent a source of ω-3 and ω-6 essential fatty acids. In addition, cannabis flowers contain a broad spectrum of secondary metabolites (phytocannabinoids, terpenoids, and phenylpropanoids), which possess beneficial properties against various disorders. This review summarizes the current knowledge of cannabis chemistry, as well as its utilization for various purposes. Special attention is focused on the biosynthesis of phytocannabinoids.

Stahování

Publikováno

15.04.2020

Jak citovat

Kaczorová, D., Béres, T., Ćavar Zeljković, S., Bjelková, M., Kuchař, M., & Tarkowski, P. (2020). O konopí bez předsudků. Chemické Listy, 114(4), 277–284. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3586

Číslo

Sekce

Články