Kybernetická bezpečnost chemického průmyslu v České republice

Autoři

  • J. Bernátek České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno

Klíčová slova:

kyberbezpečnost, chemický průmysl, kritická infrastruktura, základní služba

Abstrakt

The paper deals with the legislative requirements and specifications of cybersecurity in the chemical industry, including the criteria for designating basic service operators under the Cyber Security Act. It also addresses the issue of the number of basic services designated operators by the National Cyber and Information Security Agency (NCISA). By February 15, 2019, NCISA has not designated a single basic service operator or the information system of the basic service operator. It can be expected that the NCISA will determine the entities on an ongoing basis in the coming years, which will require the obligated entities to comply with legal requirements. At the end of the paper, proposals for measures to increase the cybersecurity of chemical plants by dissemination of best practices and educational activities at the national level are set.

Stahování

Publikováno

15.04.2020

Jak citovat

Bernátek, J. (2020). Kybernetická bezpečnost chemického průmyslu v České republice. Chemické Listy, 114(4), 295–298. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3589

Číslo

Sekce

Články