Trendy studia uvolňování kovů z kloubních náhrad

Autoři

  • M. Kuba Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc | Státní veterinární ústav Olomouc, Detašované pracoviště Kroměříž, Kroměříž
  • J. Gallo Ortopedická klinika Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc http://orcid.org/0000-0002-7424-8653
  • D. Milde Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc http://orcid.org/0000-0001-9121-6728

Klíčová slova:

kloubní náhrady, klinické vzorky, stopová prvková analýza, speciační analýza

Abstrakt

Releasing of metals from joint replacements represents one of the current topics of modern orthopedics. Determination of metals can contribute to understanding of patient's exposure to the metals and could be used as potential biomarker to detect the failure of joint replacements. This review focuses on materials used in production of joint replacements and their release into the human body. It provides an overview of the most frequently used sample preparation procedures, instrumental techniques including elemental speciation analysis, and the previously reported concentration levels of released metals in various clinical matrices, such as blood, serum, joint fluid or tissues. Quality of results, as a non-negligible part of analytical procedure, is also discussed.

Stahování

Publikováno

15.06.2020

Jak citovat

Kuba, M., Gallo, J., & Milde, D. (2020). Trendy studia uvolňování kovů z kloubních náhrad. Chemické Listy, 114(6), 382–388. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3617

Číslo

Sekce

Články