Protinádorové a anti-HIV deriváty betulinové kyseliny [Anticancer and Anti-HIV Derivatives of Betulinic Acid]

Autoři

  • D. Kodr Ústav chemie přírodních látek, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • M. Rumlová Ústav biotechnologie, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • T. Zimmermann Ústav chemie přírodních látek, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • P. Džubák Ústav molekulární a translační medicíny, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc
  • P. Drašar Ústav chemie přírodních látek, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • M. Jurášek Ústav chemie přírodních látek, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

kyselina betulinová, anti-HIV-1, anti-HIV-2, protinádorová aktivita

Abstrakt

Betulinic acid and its derivatives modifying its physicochemical and biological properties contain a promising pharmacophore, which, so far only experimentally, are used as a structural basis for substances that function as antitumor and anti-HIV-1 and -2 agents. An overview of derivatives, classified according both structural characteristics and the type of the effect, is given. Although betulinic acid has been extensively studied since the 1990s, it has not yet been possible to prepare any sufficiently effective and safe derivative useful in clinical practice that could be marketed as a registered drug.

Full text English translation available in the on-line version.

Publikováno

15.10.2020

Jak citovat

Kodr, D., Rumlová, M., Zimmermann, T., Džubák, P., Drašar, P., & Jurášek, M. (2020). Protinádorové a anti-HIV deriváty betulinové kyseliny [Anticancer and Anti-HIV Derivatives of Betulinic Acid]. Chemické Listy, 114(10), 658–667. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3709

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>