Voltametrické stanovení submikromolárních koncentrací 3-nitrofluoranthenu a pendimethalinu na stříbrné pevné amalgámové elektrodě

Autoři

  • Lucie Vaňková Masarykova střední škola chemická, Praha
  • Lucie Maixnerová Masarykova střední škola chemická, Praha
  • Karel Čížek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, UNESCO Laboratoř elektrochemie životního prostředí, Praha
  • Jan Fischer Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, UNESCO Laboratoř elektrochemie životního prostředí, Praha
  • Jiří Barek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, UNESCO Laboratoř elektrochemie životního prostředí, Praha
  • Tomáš Navrátil Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, Akademie věd České republiky, Praha
  • Bogdan Yosypchuk Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, Akademie věd České republiky, Praha

Klíčová slova:

3-nitrofluoranthen, pendimethalin, voltametrie, stříbrná pevná amalgámová elektroda, pitná voda

Abstrakt

Optimum conditions are described for the determination of genotoxic 3-nitrofluoranthene (3-NF) and pendimethalin using differential pulse voltammetry (DPV). The limits of quantification (LQ) around 4×10-7 mol L-1 were found for both the materials. In addition, adsorptive stripping voltammetry was used for determination of 3-NF with LQ around 3×10-8 mol L-1. The practical applicability of newly developed methods was demonstrated on direct determination of pendimethalin in model samples of drinking water by DPV with LQ around 5×10-7 mol L-1.

Publikováno

15.12.2006

Jak citovat

Vaňková, L., Maixnerová, L., Čížek, K., Fischer, J., Barek, J., Navrátil, T., & Yosypchuk, B. (2006). Voltametrické stanovení submikromolárních koncentrací 3-nitrofluoranthenu a pendimethalinu na stříbrné pevné amalgámové elektrodě . Chemické Listy, 100(12), 1105–1110. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4378

Číslo

Sekce

Články