Zpráva o impaktových faktorech časopisů vydávaných v České republice za rok 2007

Autoři

  • René Kizek
  • Vojtěch Adam

Stahování

Publikováno

15.10.2008

Jak citovat

Kizek, R., & Adam, V. (2008). Zpráva o impaktových faktorech časopisů vydávaných v České republice za rok 2007. Chemické Listy, 102(10), 926–928. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4536

Číslo

Sekce

Bulletin

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)