Antimón v rôznych zložkách životného prostredia

Autoři

  • V. Vojteková Katedra analytickej chémie, Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko
  • Z. Poperníková Katedra analytickej chémie, Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko
  • A. M. M. Abusenaina Katedra analytickej chémie, Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko

Klíčová slova:

antimón, antropogénny prírastok, toxicita, stanovenie, špeciácia

Abstrakt

This review deals with the Sb compounds present in the environment. The review covers the following topics: basic characteristics of Sb compounds, different paths of entering into the environment, toxicology, ecotoxicology and methods of speciation and determination of Sb in the environment.

Stahování

Publikováno

15.02.2014

Jak citovat

Vojteková, V., Poperníková, Z., & Abusenaina, A. M. M. (2014). Antimón v rôznych zložkách životného prostredia. Chemické Listy, 108(2), 135–140. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/553

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)