Přehled hydrometalurgických technologií pro získávání Zn a Mn z odpadních alkalických a zinko-chloridových Zn/MnO₂ baterií

Autoři

  • J. Formánek Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • J. Jandová Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • J. Sís SVÚM a.s., Areál výzkumných ústavů, Praha

Klíčová slova:

odpadní Zn/MnO₂ baterie, zinek, mangan, recyklace

Abstrakt

The aim of the study is to review hydrometallurgical and partly pyrometallurgical technologies of the Zn and Mn recovery from spent Zn/MnO2 batteries. Main attention was devoted to basic hydrometallurgical operations such as leaching, precipitation, solvent extraction and electrolysis, which are described in patents and literature. Compared with pyrometallurgical processes, hydrometallurgy is a well-established and efficient method for the recovery of not only Zn and Mn but also other battery components such as steel, plastics and paper.

Stahování

Publikováno

15.05.2012

Jak citovat

Formánek, . J., Jandová, . J., & Sís, . J. (2012). Přehled hydrometalurgických technologií pro získávání Zn a Mn z odpadních alkalických a zinko-chloridových Zn/MnO₂ baterií . Chemické Listy, 106(5), 350–356. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/939

Číslo

Sekce

Články