Štúdium podzemného splyňovania uhlia v laboratórnych podmienkach

Autoři

  • M. Laciak Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov, Košice, Slovensko
  • E. Škvareková Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Košice, Slovensko
  • M. Durdán Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov, Košice, Slovensko
  • K. Kostúr Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov, Košice, Slovensko
  • G. Wittenberger Ústav montánnych vied a ochrany životného prostredia, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Košice, Slovensko

Klíčová slova:

podzemné splyňovanie uhlia, experimentálne zariadenie, syngas, decht, životné prostredie

Abstrakt

The UCG technology shows a less detrimental environmental impact as all coal remains underground in the process and leaves less emissions and traces as no aboveground gasifiers are required. The gas is processed to remove harmful particulates and CO2. Coal gasification is safe and economical in particular for large power stations. UCG, a recognized low-carbon technology, is even more attractive when combined with carbon dioxide capture and storage.

Stahování

Publikováno

15.05.2012

Jak citovat

Laciak, M., Škvareková, E., Durdán, M., Kostúr, K., & Wittenberger, G. (2012). Štúdium podzemného splyňovania uhlia v laboratórnych podmienkach. Chemické Listy, 106(5), 384–391. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/944

Číslo

Sekce

Články