Voltametrické stanovení ekotoxických nitrovaných sloučenin pomocí leštěné stříbrné pevné amalgámové kompozitní elektrody

Autoři

  • J. Dědík Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Praha
  • V. Vyskočil Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Praha
  • A. Daňhel Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Praha
  • J. Barek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Praha

Klíčová slova:

DC voltametrie, diferenční pulsní voltametrie, leštěná stříbrná pevná amalgámová kompozitní elektroda, 5-nitrobenzimidazol, kyselina pikrová, pitná voda, říční voda

Abstrakt

Voltammetric behavior of biologically active 5-nitro­benzimidazole (NB) and 2,4,6-trinitrophenol (TNP) was investigated using direct current voltammetry (DCV) and differential pulse voltammetry (DPV) at a polished Ag amalgam composite electrode (p-AgSA-CE). The optimum conditions were found for their determination in Britton-Robinson buffer of pH 5.0 and 2.0 for NB and TNP, respectively. Unfortunately, due to inferior repeatability of measurements, the voltammetric method for NB could not be developed. A probable reason is the formation of a complex of NB with the epoxy resin on the electrode surface. The TNP calibration curves were linear in the concentration ranges 0.1–100 μmol l–1 (DCV) and 2–100 μmol l–1 (DPV), with the limits of quantification (LQ) ≈ 0.1 and 1 μmol l–1 for DCV and DPV, respectively. The applicability of the DCV method was verified by direct determination of TNP in model samples of drinking and river water, with LQ ≈ 0.6 and 2 μmol l–1, respectively.

Stahování

Publikováno

15.03.2012

Jak citovat

Dědík, J., Vyskočil, V., Daňhel, A., & Barek, J. (2012). Voltametrické stanovení ekotoxických nitrovaných sloučenin pomocí leštěné stříbrné pevné amalgámové kompozitní elektrody. Chemické Listy, 106(3), 217–223. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/968

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 > >>