[1]
Brabcová, I., Šatínský, D. a Solich, P. 2011. HPLC stanovení noradrenalinu v infuzních roztocích. Chemické listy. 105, 11 (lis. 2011), 864–868.