[1]
Jarošová, M., Sulovský, P. a Milde, D. 2016. Současný stav a perspektivy spojení laserové ablace s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem v geochemii. Chemické listy. 110, 11 (lis. 2016), 769–778.