[1]
Mikulajová, A., Takácsová, M., Alexy, P. a Brindzová, L. 2007. Optimization of Extraction of Phenolic Compounds from Buckwheat Based on an Experimental Design Method. Chemické listy. 101, 7 (srp. 2007).