[1]
Petrů, J. a Zámostný, P. 2016. Uhlovodíková frakce C4 jako surovina pro ethylenovou pyrolýzu. Chemické listy. 110, 4 (dub. 2016), 239–248.