[1]
Ďurovcová, I., Špačková, J., Holubová, Ľ., Kyzek, S., Gálová, E. a Ševčovičová, A. 2020. Ohrozuje environmentálny polutant bisfenol a zdravie človeka?. Chemické listy. 114, 4 (dub. 2020), 265–270.