[1]
Skřehot, P.A., Marek, J. a Ptáčková, V. 2021. Nové legislativní změny týkající se nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi. Chemické listy. 115, 3 (bře. 2021), 158–160.