[1]
Nesměrák, K. a Chalupa, R. 2021. Dvě vrbnovské transmutace z počátku 18. století a jejich vztah k Univerzitě Karlově, překlad a analýza dobové zprávy. Chemické listy. 115, 7 (čvc. 2021), 347–355.