[1]
Staf, M. a Miklová, B. 2021. Fluidní aparatura pro vysokoteplotní sorpci oxidu uhličitého. Chemické listy. 115, 8 (srp. 2021), 441–446.