[1]
Čiháková, P., Zuzáková, J. a Říhová Ambrožová, J. 2022. Využití nanočástic stříbra při úpravě, čištění a recyklaci vod. Chemické listy. 116, 2 (úno. 2022), 119–128. DOI:https://doi.org/10.54779/chl20220119.