[1]
Jarošová, A., Čorňák, Štefan, Kučera, M. a Jandlová, M. 2022. Změny koncentrace esterů kyseliny ftalové v plastových materiálech vozidla v průběhu používání. Chemické listy. 116, 8 (srp. 2022), 509–512. DOI:https://doi.org/10.54779/chl20220509.