[1]
Gerhardtová, I., Sokol, J., Maliarová, M., Martinka, N. a Jankech, T. 2022. Stanovenie biogénnych amínov vo vzorkách potravín a nápojov. Chemické listy. 116, 9 (zář. 2022), 528–535. DOI:https://doi.org/10.54779/chl20220528.