[1]
Kolská, Z. 2022. Za co vděčím VŠCHT Praha? 35 let spolupráce v oblasti odhadových metod a přípravy a charakterizace nanostrukturovaných materiálů: Článek je věnován 70. výročí založení Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a mému 35. výročí vstupu na půdu VŠCHT. Chemické listy. 116, 10 (říj. 2022), 607–613. DOI:https://doi.org/10.54779/chl20220607.