[1]
Hagarová, I. a Nemček, L. 2023. Detailnejší pohľad na extrakčné postupy vhodné na separáciu nanočastíc zlata z environmentálnych vôd. Chemické listy. 117, 3 (bře. 2023), 138–146. DOI:https://doi.org/10.54779/chl20230138.