[1]
Čáková, D., Jelenová, N. a Viktorová, J. 2023. Využití reportérových testů při sledování buněčného stresu a toxicity. Chemické listy. 117, 8 (srp. 2023), 487–494. DOI:https://doi.org/10.54779/chl20230487.