[1]
Borská, K., Danko, M. a Mosnáček, J. 2014. Fotodegradácia a fotochemické sieťovanie polylaktidu. Chemické listy. 108, 11 (lis. 2014), 1030–1039.