[1]
Berková, V., Štěpánková, L., Čičmanec, P., Frejlichová, L. a Berka, M. 2023. Metodika pro stanovení celkového množství fenolických látek, flavonoidů a antioxidační kapacity rostlinných vzorků pomocí kombinované extrakce. Chemické listy. 117, 11 (lis. 2023), 701–707. DOI:https://doi.org/10.54779/chl20230701.