[1]
Horváthová, V., Gago, F., Cíbiková, L. a Šturdík, E. 2014. Charakterizácia bočných produktov v procese simultánnej sacharifikácie a fermentácie vybraných pšeničných odrôd. Chemické listy. 108, 2 (úno. 2014), 163–166.