[1]
Gašparcová, T., Gáper, J., Pristaš, P., Kvasnová, S. a Gáperová, S. 2017. Porovnanie ITS-PCR-RFLP a MALDI TOF MS metód pri identifikácii drevoznehodnocujúcich húb z rodu Ganoderma. Chemické listy. 111, 6 (čer. 2017), 388–391.