[1]
Krejčová, S., Doušová, B. a Kadlecová, R. 2013. Studium kontaminace zdrojů pitné vody selenem v obci Suchomasty (CHKO Český kras). Chemické listy. 107, 3 (bře. 2013), 219–222.