[1]
Švajlenka, J., Kozlovská, M., Pošiváková, T. a Čonková, E. 2017. Analýza vnútorného prostredia stavieb. Chemické listy. 111, 6 (čer. 2017), 398–403.