[1]
Štěpánková, K., Šimáková, A. a Milde, D. 2012. Speciace anorganického arsenu v matrici živočišného původu metodami SPE-HG-AAS a HPLC-ICP-MS. Chemické listy. 106, 11 (lis. 2012), 1061–1066.