[1]
Taraba, B. a Veselá, P. 2012. Imobilizace olovnatých iontů na uhlí – termodynamický pohled. Chemické listy. 106, 11 (lis. 2012), 1081–1085.