[1]
Herzogová, L., Doušová, B., Lhotka, M., Machovič, V., Schweigstillová, J. a Koloušek, D. 2012. Adsorpce toxických oxoaniontů Se na povrchově upravený kaolin. Chemické listy. 106, 8 (srp. 2012), 759–764.