[1]
Káňa, J., Chudoba, J., Šimáček, P. a Pospíšil, M. 2012. Stanovení stopových koncentrací FAME v leteckém petroleji. Chemické listy. 106, 7 (čvc. 2012), 665–671.