(1)
Brabcová, I.; Šatínský, D.; Solich, P. HPLC Stanovení Noradrenalinu V infuzních roztocích. Chem. Listy 2011, 105, 864-868.