(1)
Novák, F.; Hrabal, R. Kvantitativní 13C NMR Spektroskopie huminových látek. Chem. Listy 2011, 105, 752-760.