(1)
Havelcová, M.; Mizera, J.; Machovič, V.; Přibyl, O.; Borecká, L.; Krausová, I. Sorbenty Na bázi huminových látek a Chitosanu. Chem. Listy 2011, 105, 913-917.