(1)
Halámek, E.; Kobliha, Z. Potenciální Bojové Chemické látky. Chem. Listy 2011, 105, 323-333.