(1)
Jarošová, M.; Sulovský, P.; Milde, D. Současný Stav a Perspektivy Spojení Laserové Ablace S Hmotnostní Spektrometrií S indukčně vázaným Plazmatem V Geochemii. Chem. Listy 2016, 110, 769-778.