(1)
Petrů, J.; Zámostný, P. Uhlovodíková Frakce C4 Jako Surovina Pro Ethylenovou pyrolýzu. Chem. Listy 2016, 110, 239-248.