(1)
Holická, M.; Vysloužil, J.; Kubová, K.; Muselík, J.; Vetchý, D. Syntetické Biodegradovatelné Polymery Pro parenterální Aplikaci léčiv. Chem. Listy 2019, 113, 364-372.