(1)
Ďurovcová, I.; Špačková, J.; Holubová, Ľ.; Kyzek, S.; Gálová, E.; Ševčovičová, A. Ohrozuje environmentálny Polutant Bisfenol a Zdravie človeka?. Chem. Listy 2020, 114, 265-270.